Andre kort & servicer

Æbleholm Køreskole tilbyder ud over alm. Kørekort og trailerkort meget mere.
Du kan her læse lidt om, hvilke andre kort og servicer der tilbydes.


Kontrollerende prøve:

Du har mistet kørekortet af en eller anden grund.
Du skal op til en ny teoriprøve og køreprøve.
Kom og følg den almindelige teori, efter teoriprøven tager vi fat på kørslen.
Du kan også få enetimer i teori.


Kørselsforbud:

Du har fået kørselsforbud af en eller anden grund.
Du skal op til en ny teoriprøve og køreprøve.
Inden du kan godkendes til at gå op igen, skal du have gennemført min 7 lektioner i teori, og min 8 kørelektioner.
Har du fået kørselsforbud skal du inden du går i gang have gennemført et ANT-kursus.


Erhvervskort Kat B:

Du vil køre f.eks. taxi.
Du skal op til teoriprøve, der bedømmes strengere end til Kat B.
Ligeledes skal du op til en køreprøve som også bedømmes strengere
end til Kat B.
Til køreprøven vil du bla. blive overhørt i bilen sikkerhedsudstyr, taxilov og i det lokale takst- og kørselsreglement.


Vejledende helbredsmæssig køretest:

Du har været til lægen for at få en lægeattest til brug ved fornyelse af kørekort.
Beslutning om afholdelse af vejledende helbredsmæssig køretest for personer med mulig svækkelse af de kognitive funktioner træffes på baggrund af oplysningerne i lægeattesten, og efter forelæggelse for sundhedsstyrelsen ved indsendelse til den regionale embedslæge.
Du skal aflægge en køreprøve.


Rutine timer:

Timerne, og evt. specielle ønskner planlægges sammen med dig.
Ønskes der glatførekursus kan det også lade sig gøre.
Der er fri teori under forløbet.


Bus og lastbil

Ring for nærmere aftaler.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Æbleholm Køreskole V/Henning Kehr    Sneglerupvej 9, 4571 Grevinge / Nygade 3.1, 4300 Holbæk    Tlf.: 59658186    Mobil: 207 63 207